Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Παρουσιάσεων


ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

Στόχος

 Η καλύτερη προετοιμασία και η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των επαγγελματικών παρουσιάσεων με στόχο τη θετικότερη εντύπωση και εικόνα

Πώς να προετοιμαστείτε καλύτερα και πώς να διεκπεραιώνετε αποτελεσματικότερα επαγγελματικές παρουσιάσεις ώστε να αφήνετε μια θετική εντύπωση και να επιτυγχάνετε τους στόχους σας»

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ετοιμάσουν και να διεκπεραιώσουν μια παρουσίαση 12 – 15 λεπτών, για ένα οποιοδήποτε θέμα, που άπτεται του τομέα εργασίας / εξειδίκευσης τους, στην οποία θα λάβουν ανατροφοδότηση και πλάνο δράσης
 

Ημερομηνίες : Πέμπτη 13 & Τρίτη 18 Μαρτίου 2014  – 08:45 – 13:15 

Χώρος : CMS Training Centre, 7 Argyris Eftaliotis Street, 3085 Limassol.

Κόστος: € 95 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων : 12  

Παρουσίαση : κ. Ζαχαρίας Ιωάννου