Εισαγωγή στην Ασφαλή Χρήση Ηλεκτρολογικών – Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατάλληλα πεπειραμένο Μηχανολογικό Ηλεκτρολογικό προσωπικό και εποπτικό προσωπικό για ηλεκτρολογική εργασία.

Σκοπός του Προγράμματος:

Να παρέχει στους υποψηφίους κατανόηση των βασικών αρχών της ηλεκτρικής ενέργειας και της χρήσης της.  Να υπογραμμίσει τους κινδύνους της ηλεκτρικής ενέργειας και των διαδικασιών που υιοθετούνται στην πραγματοποίηση των ασφαλών απομονώσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Στόχοι κατάρτισης :

Το σεμινάριο παρέχει στους υποψηφίους κατανόηση των νομικών απαιτήσεων όταν κατασκευάζουν, συντηρούν και θέτουν σε λειτουργία τα ηλεκτρικά συστήματα.

Περίληψη του Προγράμματος:

  • Κίνδυνοι Ηλεκτρικής Ενέργειας, τρόπο ασφαλούς αποσύνδεσης
  • Βασικές αρχές του συνεχούς κα εναλλασσόμενου ρεύματος
  • Προστασία έναντι υπερφόρτωσης και διαρροής
  • Ηλεκτρολογικά κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών
  • Ηλεκτρολογικά κυκλώματα ισχύος και κυκλώματα ελέγχου
  • Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάση της 16ης έκδοσης ΙΕΕ
  • Μετασχηματιστές και εκκινητές
  • Έλεγχοι Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάση της 16ης έκδοσης ΙΕΕ

Πιστοποίηση της Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής

Κώστας Σχοινής