Η Ασφαλής Χρήση/Διαχείριση του Χλωρίου


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

• Μηχανολογικές ή/και Τεχνικές ειδικότητες που χειρίζονται συστήματα χλωρίωσης για την επεξεργασία
νερού ή για άλλους σκοπούς
• Άτομα υπεύθυνα για την μεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση χλωρίου σε οποιαδήποτε μορφή.
• Υπεύθυνοι Ασφάλειας και Υγείας σε οργανισμούς που διαχειρίζονται χλώριο σε οποιαδήποτε μορφή.

Σκοπός του Προγράμματος:

Κύριος σκοπός και στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών ασφαλούς και αποτελεσματικού χειρισμού χλωρίου και συστημάτων χλωρίωσης αλλά και του τρόπου αποτελεσματικής αντίδρασης σε περιπτώσεις διαρροών.

Περίληψη του Προγράμματος:

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ
  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ (Cylinders & Drums)
  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  • • Περιπτωσιολογικές Μέλετες (Case Studies)
    • Συζήτηση-Απορίες

Πιστοποίηση της Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής

Άριστος Λουκαϊδης, Χημικός Μηχανικός