Πρόληψη & Αντιμετώπιση Λεγεωνελλώσης


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:• Τεχνικοί συντήρησης συστημάτων ζεστού και κρύου νερού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ξενοδοχειακές
μονάδες, κτιριακά συγκροτήματα και εταιρείες, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού για διάφορες χρήσεις
• Υγειονομικοί επιθεωρητές
• Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας
• Επιθεωρητές Τ.Ε.Ε.
• Σύμβουλοι Ασφαλείας &Υγείας
•‘Όλες οι μηχανολογικές ειδικότητες που έχουν εμπλοκή στο σχεδιασμό και συντήρηση/παρακολούθηση
συστημάτων νερού.Σκοπός του Προγράμματος:

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της φυσιολογίας του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας και ταυτόχρονα των βασικών του χαρακτηριστικών που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα γνωστά βακτηρίδια που συναντούμε στο νερό.

Επίσης, θα γίνει λεπτομερής αναφορά στους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηριδίου με απώτερο στόχο την κατανόηση των βασικών πρακτικών κανόνων πρόληψης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενημέρωση για τις σχετικές ευρωπαϊκές και κυπριακές νομοθεσίες, με αναφορά περιστατικών επιδημίας της νόσου ανά το παγκόσμιο.

Περίληψη του Προγράμματος:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ
 • ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
 • Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΩΣΗΣ
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΩΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΣΤΙΚΑ
  • Πηγές ψηλού κινδύνου – Ιδιαιτερότητες της Κύπρου
  • Σωστός σχεδιασμός συστημάτων αποθήκευσης και διανομής νερού
  • Προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης και παρακολούθησης συστημάτων ζεστού & κρύου νερού
  • Παραδείγματα επιδημιών από κακό σχεδιασμό και έλλειψη σωστής συντήρησης
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ(Risk Assessment)
  • Περιπτωσιολογικές Μέλετες (Case Studies)
  • Συζήτηση-Απορίες

Πιστοποίηση της Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής

Άριστος Λουκαϊδης, Χημικός Μηχανικός