Ασφάλεια & Υγεία στους Χώρους Εργασίας των νοσοκομείων

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προϊσταμένους τμημάτων νοσοκομείων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία στους χώρους των νοσοκομείων.

Στόχοι κατάρτισης :

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες (α) να αναγνωρίζουν τους κινδύνους κατά την εργασία (β) να εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας & υγείας στο χώρο εργασίας (γ) να επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων προστασία στον τομέα ευθύνης τους.

Περίληψη του Προγράμματος:

 1. Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία
 2. Απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας
 3. Γενικοί και ειδικοί κίνδυνοι στους χώρους των νοσοκομείων:
 • Εξοπλισμός εργασίας
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Ατμόσφαιρα χώρων
 • Χημικές ουσίες
 • Βιολογικοί παράγοντες
 • Ακτινοβολίες
 • Θόρυβος
 • Ψυχολογικοί παράγοντες
 • Μυοσκελετικά προβλήματα
 • Πυροπροστασία
 • Απόβλητα
 1. Εκτίμηση Επικινδυνότητας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων.
 2. Μέτρα ελέγχου των κινδύνων
 3. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων

Πιστοποίηση της Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής:

Γεώργιος Γαλάνης ή Αθανάσιος Νταβέλος ή Γρηγόριος Κόκκωνας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *