Ασφαλής Χρήση Δενδροκοπτικής Μηχανής

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή

Οποιοδήποτε άτομο του οποίου η εργασία του συμπεριλαμβάνει την χρήση Δενδροκοπτικής Μηχανής.

Σκοπός και Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σωστή εκπαίδευση όλων όσων χρησιμοποιούν Δενδροκοπτική Μηχανή για αποφυγή δυστυχημάτων.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

Ευαισθητοποίηση στο θέμα «Ασφάλεια και Υγεία»

Μέθοδος κοινοποίησης

Εργατικών Ατυχημάτων

Καλή πρακτική εργασίας και καθαριότητα στο εργοτάξιο

Χειρονακτική εργασία – μεταφορά βαρετών αντικειμένων Αναγνώρισης κινδύνων στο εργοτάξιο.

Προσωπικά προστατευτικά μέσα στο εργοτάξιο.(ΠΠΜ)

Έγγλιστοι χώροι

Εργασία σε ύψος

Σκάλες, σκαλωσιές

ΠΠΜ για χρήση με δενδροκοπτικές μηχανές.

Χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων

Χρήση και συντήρηση δενδροκοπτικής μηχανής

Κύρια μέρη της μηχανής

Γέμισμα με καύσιμα

Συντήρηση

Έλεγχοι πριν την λειτουργία.

Λίπανσης

Έλεγχος της κοπτικής καδένας

Ξεκίνημα της δενδροκοπτικής

Χρήση της δενδροκοπτικής

Κίνδυνοι με την χρήση δενδροκοπτικής

Πρακτική χρήση δενδροκοπτικής

Πιστοποίηση της Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate από την CMS στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής: TBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *