Διερεύνηση Ατυχημάτων & Επικίνδυνων Συμβάντων (Incident investigation)

When

15 Φεβρουαρίου 2024   
8:30 am - 3:00 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες, Μηχανικοί.

Περιγραφή Προγράμματος:

Με το σεμινάριο αυτό επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην ασφάλεια και η υποστήριξη στην εισαγωγή μιας «κουλτούρας» ασφάλειας στις επιχειρήσεις.  Αν αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη εμπλοκή ενός εργαζομένου σε ατύχημα, σίγουρα θα θελήσει να επαναπροσδιορίσει και να αναβαθμίσει το επίπεδο και τις γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τον τρόπο που εργάζονται.

Ανάγκη Προγράμματος:

Η διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη και αποτελεί ενα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και για την λήψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. Όλα τα εργατικά ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα πρέπει να διερευνώνται και να αναλύονται σχολαστικά από αρμόδια πρόσωπα. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται και πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε οι πιθανότητες εμπλοκής του σε ένα ατύχημα να μειωθούν θεαματικά.

Στόχος Προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

1. Να αναπτύσσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας σχετικά με την διερεύνηση ατυχημάτων & επικίνδυνων συμβάντων
2. Να επεξηγούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς πού και πότε χρειάζεται διερέυνηση
3. Να αποκτήσουν επαρκή γνώση σχετικά με τα περιεχόμενα της διερέυνησης
4. Να απαριθμούν και να περιγράφουν επαρκώς τις άμεσες και έμμεσες αιτίες του ατυχήματος ή του επικίνδυνου συμβάντος
5. Διαχείριση κινδύνων
6. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ή και διορθωτικές ενέργειες για αποτροπή των ατυχημάτων μέσα από την διερέυνηση.

Περίληψη του Προγράμματος:

• Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι, σεμιναρίου. Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων βάση της σχετικής νομοθεσίας.
• Διερεύνηση ατυχημάτων & επικίνδυνων συμβάντων και κύρια χαρακτηριστικά – Διαδικασία Διερεύνησης – Άμεσες και έμμεσες αιτίες ατυχηματος – Διορθωτικές Ενέργειες
• Περιεχόμενα διερεύνησης ατυχήματος και επικίνδυνου συμβάντος – Κοινοποίηση και ενημέρωση προσωπικού
• Μελέτη Περιπτώσεων ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

Εκπαιδευτής: Chris Christodoulou, Loizos Evangelou, Petros Dias


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/cmscy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420