Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφάλειας

When

Έρχονται Σύντομα Ημερομηνίες    
8:30 am - 3:00 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς, Συντονιστές Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες, και σε όλους τους εργαζόμενους οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Περιγραφή Κατάρτισης:

Με βάση τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ο κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση των αντιπροσώπων ασφάλειας έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ανάγκη Κατάρτισης:

Για να μπορούν όμως οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στις Επιτροπές Ασφάλειας να συμβάλλουν θετικά και εποικοδομητικά πρέπει οι ίδιοι να είναι καταρτισμένοι και γνώστες βασικών θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας, όπως είναι για παράδειγμα η γνώση της Νομοθεσίας, η αναγνώριση των κινδύνων στην εργασία, οι τρόποι προστασίας και πρόληψης, κλπ. Παράλληλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουν καθαρά ποιος είναι ο ρόλος τους στην Επιτροπή Ασφάλειας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υποβάλουν εισηγήσεις και απόψεις προς τον εργοδότη ώστε να γίνονται αποδεκτές και να υλοποιούνται στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης.

Στόχοι Κατάρτισης:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν όπως  από τυχόν πυρκαγιά, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, ηλεκτρισμό, θόρυβο κτλ.
Να αποκτήσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας
Να εκτελούν με αντικειμενικότητα την διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων και να αναγνωρίζουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας
Να διασφαλίζουν και να επιτηρούν την Υγεία όλων
Διαχείριση Έκτακτων Περιστατικών
Να αναγνωρίζουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις
Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

Περίληψη Κατάρτισης:

Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας – Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία.
Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία: • κτηριακές εγκαταστάσεις • μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας • πυρκαγιά • οθόνες οπτικής απεικόνισης
Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία: • χειρωνακτική διακίνηση φορτίων • χημικοί και βιολογικοί παράγοντες • ηλεκτρισμός • θόρυβος – δονήσεις • εργασίες σε ύψος • ψυχοκοινωνικοί.
Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων.

Εκπαιδευτής: George Evangelou or Petros Dias or Louis Evangelou


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/cmscy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420