Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λεγεωνέλλωσης

When

30 - 31 May 2024   
8:00 am - 4:00 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Τεχνικοί συντήρησης συστημάτων ζεστού και κρύου νερού σε      νοσηλευτικά ιδρύματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κτιριακά συγκροτήματα και εταιρείες, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής  νερού για διάφορες χρήσεις .

·         Υγειονομικοί επιθεωρητές

·         Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας

·         Επιθεωρητές Τ.Ε.Ε.

·         Σύμβουλοι Ασφαλείας &Υγείας

·         ‘Όλες οι μηχανολογικές ειδικότητες που έχουν εμπλοκή στο σχεδιασμό και συντήρηση/παρακολούθηση συστημάτων νερού.

Σκοπός του Προγράμματος:

Η ανάγκη για ενημέρωση και  κατανόηση της φυσιολογίας του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας και ταυτόχρονα των βασικών του χαρακτηριστικών που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα γνωστά βακτηρίδια που συναντούμε στο νερό.

Επίσης, θα γίνει λεπτομερής αναφορά στους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηριδίου με απώτερο στόχο την κατανόηση των βασικών πρακτικών κανόνων πρόληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενημέρωση για τις σχετικές ευρωπαϊκές και κυπριακές νομοθεσίες, με αναφορά  περιστατικών επιδημίας της νόσου ανά το παγκόσμιο.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1.        Να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους, κατανοώντας την νόσο των Λεγεωνάριων.

2.        Να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία που αφορά την Νόσος των Λεγεωνάριών,

3.        Να κατανοήσουν τους Βασικούς κανόνες πρόληψης και αντιμετώπισης της λεγεωνελλωσης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1.        Να κατανοήσουν πώς γίνεται ο έλεγχος της λεγεωνελλας σε υποστατικά

2.       Nα ξέρουν πώς γίνεται μια μελέτη επικινδυνότητας  (Risk Assessment)

3.        Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών

Σε επίπεδο στάσεων:

1.        Σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος

2.        Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία

Περίληψη του Προγράμματος:

·         Εισαγωγή στη Νόσο των Λεγεωνάριων

·         Το Βακτηρίδιο της Λεγεωνελλας στο Οικοσύστημα

·         Η Νόσος των Λεγεωνάριων σήμερα

·         Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία

·         Πρόληψη Λεγεωνελλωσης

·         Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λεγεωνελλωσης

·         Έλεγχος της Λεγεωνελλας σε Υποστατικά

·         Σωστός Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης και Διανομής Νερού

·         Προληπτικό Πρόγραμμα Συντήρησης και

·         Παρακολούθησης Συστημάτων Ζεστού και Κρύου Νερού

·         Μελέτη Επικινδυνότητας (Risk Assessment)

Εκπαιδευτής: Άριστος Λουκαίδης