Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που διαχειρίζονται τρόφιμα σε χώρους εστίασης, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, χώρους αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, παρασκευαστήρια, ξενοδοχεία κλπ.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Τα κύρια περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Εισαγωγή στην Υγιεινή Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων
  • Τροφικές Δηλητηριάσεις και αιτίες τους
  • Κατηγορίες Κινδύνων – Βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί κίνδυνοι
  • Πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων
  • Ατομική Υγιεινή
  • Υγιεινή της εγκατάστασης
  • Καθαρισμός και απολύμανση

Νομοθεσία Τροφίμων

Tutor: TBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *