Εκπόνησε Μόνος σου το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείαs

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή

Εργολάβους, Μηχανικούς, Συντονιστές, Τεχνικούς, Εργοδηγούς, και γενικά υπεύθυνα στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Σκοπός και Στόχος του Προγράμματος

Η Ανάγκη για το σεμινάριο αυτό:

Ο τομέας των κατασκευών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ευθύνεται για τα περισσότερα κατά αναλογία ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους και η εκπαίδευση των φορέων της οικοδομικής βιομηχανίας είναι ενδεχομένως ένα από τα βασικά εργαλεία για το περιορισμό των ατυχημάτων. Ένα σημαντικό στοιχείο της Νομοθεσίας για την Α&Υ στα εργοτάξια είναι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, που είναι το βασικό αντικείμενο-στόχος του προγράμματος αυτού.

Ο στόχος του προγράμματος είναι:

  • Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις βασικές πρόνοιες και απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας για την Α&Υ στην Εργασία.
  • Να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση των κινδύνων που υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν στα εργοτάξια.
  • Να δώσει στους συμμετέχοντες τα βασικά εφόδια ώστε να εξοικειωθούν με τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να το υλοποιήσουν (αν ήδη υπάρχει) ή να το εκπονήσουν μόνοι τους (αν δεν υπάρχει).

Περιεχομενο

1. Νομοθεσία.

1.1 – Βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 1996-2011. Έμφαση στις έννοιες διασφάλιση της ασφάλειας, διαβούλευση, ενημέρωση, εκπαίδευση.

1.2 – Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002. Οι Συντελεστές του έργου, ο ρόλος του καθενός και οι ευθύνες τους, οι Συντονιστές Α&Υ, το Σχέδιο Α&Υ, ο φάκελος Α&Υ.

1.3 – Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002. Η υποχρέωση για διαχείριση της ασφάλειας και η εκτίμηση κινδύνων.

1.4 – Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001. Σύντομη αναφορά στη μέθοδο ΚΙΜ, πρακτική άσκηση.

1.5 – Οι περί Α&Υ στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007. Οι περί Α&Υ στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007.

2. Αναγνώριση Κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον .

2.1 – Οι κίνδυνοι στην εργασία:  Εξοπλισμός, Οχήματα, μεταφορές, ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα, εργαλεία, ηλεκτρισμός.

2.2 – Οι κίνδυνοι στην Εργασία:  Εργασιακό περιβάλλον.  Ευταξία υλικών, εργασίες σε ύψος, πτώσεις από ύψος,

2.3 – Οι κίνδυνοι στην Εργασία:  Φυσικοί – χημικοί παράγοντες, Κλιματικές συνθήκες, θερμοκρασία, αερισμός, φωτισμός, θόρυβος, χημικοί κίνδυνοι.

2.4 – Οι κίνδυνοι στην Εργασία: ο άνθρωπος.  Ο ανθρώπινος παράγων, συμπεριφορά, εκπαίδευση, εμπειρίες, νεαρά πρόσωπα, ικανότητες. Συντονισμός εργασιών.

3. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

3.1 – Νομικές διατάξεις για το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. Αλληλεξάρτηση με το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων.

3.2 – Ο Φάκελος Α&Υ και τα περιεχόμενα του. Δομή και περιεχόμενα του Σχεδίου Α&Υ, αναπροσαρμογή, υλοποίηση.

3.3 – Πρακτική άσκηση εκπόνησης Σχεδίου Α&Υ.

Μέθοδοι Κατάρτισης και Εκπαιδευτικά Μέσα / εξοπλισμός

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί υπό τη μορφή διάλεξης. Μετά από την παρουσίαση κάθε ενότητας θα παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν ή να σχολιάσουν θέματα που παρουσίασε ο εισηγητής.  Μετά την ανάπτυξη κάθε ενότητας, θα διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των καταρτιζομένων και του εισηγητή και θα υποβάλλονται ερωτήσεις στους καταρτιζόμενους έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός αφομοίωσης του κάθε θέματος. 

Εκπαιδευτής: Λοϊζος Ευαγγέλου

3 thoughts on “Εκπόνησε Μόνος σου το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείαs”

  1. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
    I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords
    but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
    Cheers! I saw similar art here: Scrapebox List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *