Επιλογή και Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που λόγω τις εργασίας τους πρέπει να χρησιμοποιούν Μέσα Ατομικής Προστασίας καθώς και σε στελέχη που είναι αρμόδια να σχεδιάζουν Συστήματα Εργασίας όπου είναι απαραίτητη η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Τα κύρια περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Βασικοί κίνδυνοι κατά την εργασία
  • Αναφορά στις βασικότερες ομάδες Μ.Α.Π.
  • Ισχύουσα νομοθεσία / κανονισμοί
  • Ανάλυση επικινδυνότητας και επιλογή ΜΑΠ
  • Οδηγίες χρήσης κυριότερων Μ.Α.Π.
  • Ολοκληρωμένη Διαδικασία Επιλογής, Παράδοσης και Χρήσης Μ.Α.Π.
  • Παραδείγματα χρήσης βασικότερων Μ.Α.Π..
  • VIDEO

Tutor: Mr Andreas Kalogirou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *